Rydym yn gwmni syrcas cyfoes, theatr a chelf, sefydlwyd yn 2013. Mae’r Cimera yn hybrid rhyfeddol o fyd mytholeg Groegaidd. Fel yr anifail hudol hwn, ‘rydym yn gwmni aml-ochrog sy’n cyfuno artistiaid o sawl cefndir perfformio a pherspectifau dylunio i greu llais artistig pwerus yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. 

Rydym yn cynhyrchu gweithiau gwreiddiol amrywiol megis theatr stryd, cymeriadau stiltiau ar gerdded, teithiau cynyrchiadau syrcas, sioeau tân, ymgysylltu drwy’r celfyddydau a phrosiectau addysgol, gorymdeithiau cymunedol, gwyliau golau, sioeau pyped, a hyfforddiant syrcas a chelfyddydau rhyng-ddisgyblaethol ar gyfer plant ac oedolion.  

Mae ein rhwydwaith cysylltiadau, partneriaid ac artistiaid yn ymestyn ar hyd arfordir y Gogledd Ddwyrain, trwy Wynedd, ac o Fôn lawr at Geredigion a thu hwnt.  

Rydym wedi creu, dylunio a chynhyrchu gwaith ar gyfer gwyliau, lleoliadau a chwmnïau, yn cynnwys Pontio ym Mangor, Galeri, Caernarfon, Venue Cymru, Arad Goch, Cwmni’r Fran Wen, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, Gorymdeithiau Cymunedol, Big Sexy Circus – Gŵyl Fringe Caeredin, Mentrau Iaith Conwy a Fflint, Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd, Gŵyl Green Man, a Gwasanaethau Plant Cyngor Gwynedd. 

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau celfyddydol/ elusennau un cynnwys Organised Kaos, Citrus Arts, NoFit State Circus, Theatre Genedlaethol ac Anno’s Affrica yn Malawi a Kenya. 

Teithiodd ein cynhyrchiad dwyieithog ‘Drudwen’, wedi’i ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru, drwy Gymru yn 2019 gan ymweld yn Pontio, Y Ffwrnes Llanelli, Riverfront Casnewydd, Canolfan y Mileniwm, Venue Cymru a Chanolfan Gelf Aberystwyth.

Y Pentref Syrcas yng Nghymru!

Rhwng Awst 13eg a Medi 25ain 2021 ddoth gweithwyr syrcas o Gymru, Lloegr a’r Alban ymuno yn y pentref i fyw, dysgu, a gweithio gyda’i gilydd.

Byddwn yn postio unrhyw ddiweddariadau a gwybodaeth am y Pentref Syrcas nesaf yma.

Am fwy o wybodaeth:

www.thecircusvillage.org

Ariennir y Pentref Syrcas gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Creative Scotland.

Partneriaid y prosiect: Articulture, Cimera, Citrus Arts, Hannah Darby, Ellis Grover, Elle Kate, Zoe Munn, NoFit State Circus, Organised Kaos, Syrcas Byd Bychan, Up Side Down Circus

Cwrdd â'r tîm

Cliciwch ar y tabiau i ddarllen mwy am dîm Cimera.

A group photo of the Cimera team

Kate Jones

Cyfarwyddwr Artistig

Kate Driver, Artistic Director

Hyfforddodd Kate mewn Drama yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth a Dylunio Theatr gyda Motley, Theatr Genedlaethol yn Llundain. Mae hi’n un o brif sefydlwyr cwmni Cimera. Mae hi wedi gweithio dros 30 mlynedd fel Dylunydd Theatr, Dramodydd, Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd Theatr ar gynyrchiadau proffesiynol a phrosiectau celf cymunedol hyd a lled y Deyrnas Unedig. 

Ysgrifennodd ‘Drudwen’ ac ‘Mi glywais gan Aderyn Bach’ ar gyfer Cimera ac mae hi wedi datblygu cysyniadau, cyd-gynhyrchu a dylunio perfformiadau theatr stryd a gorymdeithiau ar gyfer y cwmni yn cynnwys, ‘Let them eat cake, ‘Mari Llwyd’, ‘Commedia Masquerade’ and ‘Scylla, Charybdis and Poseidon’. 

Mae gwaith diweddar Kate hefyd yn cynnwys Dylunio Theatr ar gyfer cynyrchiadau yn y RCSSD yn cynnwys ‘The Wonderful World of Dissocia’, ‘Blue Stockings’ a ‘Lear’ a chyd- ysgrifennu a dylunio ‘Aphrodite in Flippers’, i gwmni Bold and Saucy Theatre. Rhan o’i gwaith cyfredol hefyd yw gweithio gyda Anno’s Africa Malawi fel mentor sgiliau syrcas a chelf theatr. 

Mae Kate yn hybrid genetig a diwylliannol gyda blas am hiwmor tywyll. Cafodd ei geni a’i magu yn Ne Llundain a chanddi wreiddiau yn Norfolk a Caerfyrddin. Mae hi wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, ac mae hi bellach yn byw ym mynydd-dir Eryri.


Iago Morgan Jones

Perfformiwr

Fel un o’r aelodau sefydlodd gwmni Cimera, mae Iago wedi perfformio; creu cymeriadau a pherfformiadau gyda’r cwmni ers 2013. Yn ddiweddar actiodd ran Ogi a Trystan yn nhaith genedlaethol ‘Drudwen’. Mae ganddo ystod eang o ddoniau perfformio a syrcas ac yn arbenigo fel acrobat; cydbwysedd-acrobatig; sgiliau awyrol a chomedi corfforol. 

Dechreuodd ymddiddori mewn syrcas yn 15 oed gan droi ei hyblygrwydd corfforol naturiol a’i hoffter o chwarae gyda tân i berfformiadau a gwaith creadigol. Cafodd hyfforddiant fel acrobat gyda chwmni Syrcas Polichinello yn Sheffield, teithiodd gyda ‘No Fit State’ gyda sioe ‘Bianco’, a pherfformiodd yn ‘Bodies inUrbanSpaces’ ym Mangor ac Abertawe. Mae ei brofiad actio a pherfformio syrcas hefyd yn cynnwys- ‘Y Crincod’, Llwyfan Gogledd Cymru; ‘Coppelia’; ‘Troi a Throsi’; Y Goeden Annwn’; a ‘Tri’, Syrcas Circus. 

Teithiodd Iago i Malawi gyda Anno’sAfrica yn 2017 i ddysgu sgiliau awyrol i blant Bae Nhkata. Cymraeg yw iaith gyntaf Iago ac mae’n caru garddio a magu hwyaid.


Lauren Bracken

Dyfeisiwr, Cyfarwyddwr, Perfformiwr

Lauren as Scylla

Mae Lauren wedi bod yn gweithio gyda Cimera ers 2013 ac yn caru y cyffro o fod yn rhan o gwmni sy’n datblygu a thyfu’n barhaus. Hyfforddodd fel actores ac mae hefyd wedi datblygu ei sgiliau syrcas i gynnwys stiltiau, troelli tân a sgiliau awyrol. Mae hi’n hyfforddi mewn gweithdai sgiliau syrcas ac yn caru digwyddiadau ymgysylltu gyda’r cyhoedd. Efallai gwelwch hi’n cyfarwyddo ambell brosiect yn y dyfodol.  

Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd ac yn credu y dylai perfformio fod yn llawn hwyl, creu cymeriadau, a trio syniadau newydd drwy ddawns, actio, a iaith gorfforol. Mae hi wastad yn hyrwyddo gwerth y celfyddydau. Mae hi hefyd yn gwneud ‘stunts’ a gweithio gydag anifeiliaid mewn ffilmiau a rhaglenni teledu. Efallai i chi weld rhai o’r anifeiliaid ar CBBC, The Worst Witch neu ei champau ar Gangs of London neu ffilmiau Bollywood. Mae hi wedi datblygu ei sgiliau drwy ei phrofiadau amrywiol. Ei huchelgais yw creu adloniant a dod a phleser i’r rhai sy’n cymryd rhan a gwylio y perfformiadau.

Mae hi wedi caru anifeiliaid ar hyd ei hoes ac mae hi’n fam i ddau o blant. Mae hi wedi chwarae rygbi rhyngwladol ac wedi byw mewn gwledydd anarferol megis Borneo, Malaysia a’r Arab Emirates Unedig. Mae hi’n edrych ymlaen i groesawu llawer o wynebau newydd i ddigwyddiadau awyr agored cyffroes y cwmni.


Daisy Williams

Perfformiwr awyrol a Hyfforddwraig

Daisy Williams, Aerialist performer and Instructor

Mae Daisy’n teimlo’n angerddol am gelfyddyd awyrol. Ei phrif ddisgyblaeth yw crefft yr ‘hŵp’ awyrol ond mae hi hefyd wedi hyfforddi gyda’r ‘trapeze’; rhaffau sidan; strapiau a Gwe Spaeneg.  

Dechreuodd Daisy hyfforddi ar y ‘trapeze’ gyda’r cwmni ‘Black and Blue’ yn Lerpwl tra’n astudio i fod yn newyddiadurwraig yn y Brifysgol. Ar ôl gweithio fel newyddiadurwraig yn Llundain hyd nes yn 25 oed, penderfynodd Daisy greu ei stori hi ei hun yn hytrach nag ysgrifennu am fywydau pobl eraill a theithiodd hyd a lled y wlad gyda chwmni syrcas teithiol. 

Dychwelodd i Ogledd Cymru yn 2018 gan ymuno gyda chwmni Syrcas Cimera fel perfformiwr a hyfforddwraig. Mae Daisy hefyd yn berfformiwr a hyfforddwraig llawrydd ac yn gweithio ar brosiectau ymgysylltu cymunedol megis gweithdai llenyddiaeth a lles yng Ngogledd Cymru.


Mary Gwen

Creative Director

Mary spent her formative years in Meirionydd before working as a project manager, later continuing her education in moving image at Central Saint Martins College and directing documentary at The National Film and Television School.

Mary began her Arts career working on a national community arts project in partnership with Techniquest Science Centre, before joining The Arts Council of England where she managed a portfolio of over 70 clients in the visual arts, dance and touring sectors. Mary then worked strategically advising ministers, before working on the Economic Plan for London, London 2012 Olympics and working in Parliament in a bicameral position as the leading digital producer for moving image projects for the House of Commons and House of Lords.

Mary is passionate about social justice, human rights and community cohesion. She served as Equalities board member for the GLA and as a director of Lambeth Law Centre for several years, which provided legal representation for a number of high-profile cases, including Windrush clients. Mary currently sits on the disability taskforce for the Bar Standards Board.

Mary has worked on numerous freelance projects for arts organisations and festivals including Andrew Logan (artist), The Green Man, Big Chill and Tonnau festivals. In 2016 Mary showcased her human rights films alongside Ken Loach at the Black-e in Liverpool. Mary recently created an installation for The Buxton Fringe and New Mills festivals, where she exhibited alongside The Orb founder Jimmy Cauty. Mary won the Visual Arts Prize at Buxton in 2021.

With a keen eye for innovation, creativity and purposeful projects with a community soul, Mary is delighted to join the board of Cimera. “It’s the most exciting organisation in North Wales, delivering genuinely engaging and exciting work, thanks to it’s extraordinarily talented team.”


Raine Williams

Rheolwr Datblygu Busnes

Mae gan Raine dros 35 mlynedd o brofiad mewn gweinyddiaeth busnes, cyllido prosiectau ac awdit mewnol. Yn ystod ei gyrfa mae hi wedi gweithio i sawl sefydliad a chymdeithas lleol megis Canolfan Awyr Agored Plas Menai, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio i Brifysgol Bangor fel Gweinyddydd Cyllid ar ddau brosiect. 

Mae Raine wastad wedi ymwneud gyda chelf gymunedol ac wedi bod yn rhan o sawl digwyddiad gan Cimera. Dros y blynyddoedd mae hi wedi cymryd amser o’i gwaith i drafaelio a gweithio mewn amrywiol wyliau yn y D.U. yn cynnwys Glastonbury, Big Green Gathering a’r Northern Green Gathering. Yn fwy diweddar mae hi wedi perfformio yng Ngwyl Rhif 6 a sawl carnifal lleol gyda Bloco Sŵn, band Samba lleol. 

Mae Raine ddiweddar wedi dod yn nain ac yn mwynhau drymio, rhwyfo ac mae’n hwylio yn lleol yn gyson. Yn 2017 cafodd ei hanturiaeth hwylio fwyaf erioed yn croesi yr Iwerydd o Bwllheli i Bermuda ac yn ôl mewn trimaran 54’.


Alex Haycock

Arweinydd Gweithdai Syrcas

Mae Alex wedi ei fagu yng nghefn gwlad godidog Gogledd Cymru ac mae wedi bod yn ymwneud gyda Cimera ers yn blentyn. Mae gweithio gyda Cimera wedi ei alluogi i wneud llawer o bethau mae yn ei garu – teithio, perfformio a hyfforddi.  

Teithiodd i Malawi gyda Cimera ac elusen Anno’s Affrica i helpu gyda phrosiect i ddatblygu ac addysgu artistiaid lleol er mwyn creu busnes cynaliadwy i gynhyrchu talentau ifanc lleol. Roedd yn brofiad anhygoel i fachgen ifanc oedd newydd orffen ei lefel ‘A’, profiad oedd yn ffordd wych o ddysgu ac agor ei lygaid i ddiwylliannau newydd.  

Mae hefyd wedi cael cyfleon perfformio ger bron cannoedd o bobl ar draws y wlad mewn gwyliau a gorymdeithiau stryd a charnifalau, yn jyglo tân, cerdded ar stiltiau a llawer iawn mwy.  

Mae’n troi ei law at sawl crefft ond jyglo yw ei ffefryn. Yn ddiweddar mae wedi meistroli y gamp ‘rhaeadr 5 pêl’, ac nid yw’n bwriadu rhoi’r gorau iddi ar hynny.


Claire Hughes

Arweinydd Datblygu Cymunedol

Mae Claire yn fam i bedwar o blant ac yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mae hi wedi ymwneud gyda theatr a syrcas cymunedol ers 2007 ers iddi wirfoddoli ar brosiect yn Nhalysarn. Mae Claire a’i phlant wedi cymryd rhan yng ngweithgareddau Cimera ers dechrau’r cwmni yn 2013 ac mae’n fedrus fel arweinydd gweithdai, yn cerdded ar stilts a pherfformio gyda thân.      

Arbenigedd Claire yw gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi eu hynysu neu eu hallgau yn gymdeithasol. Mae hi wedi bod yn Weithiwr Cefnogaeth mewn unedau arbenigol yn Nhreborth, Brynllwyd a Porthmadog. Cymraeg yw ei iaith gyntaf ac mae hi’n mwynhau cerdded yn y mynyddoedd, photograffiaeth a phoi tân. 

Rydych chi mewn Cwmni da

Cwrdd â'r tîm

Cliciwch ar y tabiau i ddarllen mwy am dîm Cimera.

A group photo of the Cimera team
Kate Jones – Cyfarwyddwr Artistig

Kate Jones

Cyfarwyddwr Artistig

Kate Driver, Artistic Director

Kate trained in Drama at UCW Aberystwyth and Theatre Design with Motley at the National Theatre, London. She is a founding member of Cimera. She has worked for over 30 years as a Theatre Designer, Playwright and Creative Director/ Producer for professional and community arts projects all around these islands. 

She wrote ‘Drudwen’ and ‘Mi Glywais Gan Aderyn Bach’ for Cimera and has developed concepts, co-devised and designed performances, walkabout characters, and parades for the company including ‘Let them eat cake’, ‘Mari Llwyd’, ‘Commedia Masquerade’ and ‘Scylla, Charybdis and Poseidon’. 

Kate’s other recent work includes Theatre Designer for many productions at the RCSSD including ‘The Wonderful World of Dissocia’, ‘Blue Stockings’ and ‘Lear’. Co-Writer and Designer ‘Aphrodite in Flippers’, Bold and Saucy Theatre Company. She currently works with Anno’s Africa Malawi as a mentor in circus and theatre arts. 

Mae Kate yn hybrid genetig a diwylliannol gyda blas am hiwmor tywyll. Cafodd ei geni a’i magu yn Ne Llundain a chanddi wreiddiau yn Norfolk a Caerfyrddin. Mae hi wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, ac mae hi bellach yn byw ym mynydd-dir Eryri.

Iago Morgan Jones – Cyfarwyddwr Syrcas, Perfformiwr

Iago Morgan Jones

Cyfarwyddwr Syrcas, Perfformiwr

Fel un o’r aelodau sefydlodd gwmni Cimera, mae Iago wedi perfformio; creu cymeriadau a pherfformiadau gyda’r cwmni ers 2013. Yn ddiweddar actiodd ran Ogi a Trystan yn nhaith genedlaethol ‘Drudwen’. Mae ganddo ystod eang o ddoniau perfformio a syrcas ac yn arbenigo fel acrobat; cydbwysedd-acrobatig; sgiliau awyrol a chomedi corfforol. 

Dechreuodd ymddiddori mewn syrcas yn 15 oed gan droi ei hyblygrwydd corfforol naturiol a’i hoffter o chwarae gyda tân i berfformiadau a gwaith creadigol. Cafodd hyfforddiant fel acrobat gyda chwmni Syrcas Polichinello yn Sheffield, teithiodd gyda ‘No Fit State’ gyda sioe ‘Bianco’, a pherfformiodd yn ‘Bodies inUrbanSpaces’ ym Mangor ac Abertawe. Mae ei brofiad actio a pherfformio syrcas hefyd yn cynnwys- ‘Y Crincod’, Llwyfan Gogledd Cymru; ‘Coppelia’; ‘Troi a Throsi’; Y Goeden Annwn’; a ‘Tri’, Syrcas Circus. 

Teithiodd Iago i Malawi gyda Anno’sAfrica yn 2017 i ddysgu sgiliau awyrol i blant Bae Nhkata. Cymraeg yw iaith gyntaf Iago ac mae’n caru garddio a magu hwyaid.

Lauren Bracken – Dyfeisiwr, Cyfarwyddwr, Perfformiwr

Lauren Bracken

Dyfeisiwr, Cyfarwyddwr, Perfformiwr

Lauren as Scylla

Lauren has been working with Cimera Since 2013 and loves being a part of our exciting and ever growing company. She is a trained Actor who has embraced some skills as a circus performer. Including stilts, fire, aerial. She teaches circus skills workshops and loves community engagement events. You may also see her direct projects in the near future.  

She loves working with children and families, and believes performing is about having fun and playing characters, trying out ideas through dance, acting, using physicality and you will always hear her promoting the arts!! She is also a stunt woman for film and Tv and work with animals in film! Some of you may have seen the lovely cats and owls on CBBC the Worst Witch, or stunt Work Gangs of London and the latest Bollywood films. The skills she has developed through her own personal practice all go hand in hand. Her passion is to provide entertainment and bring joy to those who get to be part of our shows and events.

She is a life long animal lover and a mother of two. She has played international Rugby and lived in some unusual places such as Borneo, Malaysia and The United Arab Emirates. She is looking forward to welcoming lots of new faces to our exciting outdoor events.

Daisy Williams – Perfformiwr awyrol a Hyfforddwraig

Daisy Williams

Perfformiwr awyrol a Hyfforddwraig

Daisy Williams, Aerialist performer and Instructor

Mae Daisy’n teimlo’n angerddol am gelfyddyd awyrol. Ei phrif ddisgyblaeth yw crefft yr ‘hŵp’ awyrol ond mae hi hefyd wedi hyfforddi gyda’r ‘trapeze’; rhaffau sidan; strapiau a Gwe Spaeneg.  

Daisy started out her circus journey while training to be a journalist in university, attending static trapeze classes at Black & Blue Circus in Liverpool. After working as a journalist in London until the age of 25, Daisy decided she would rather write her own story than follow other people’s, so she joined a travelling circus and performed throughout the UK. 

Returning to North Wales in 2018, Daisy joined Syrcas Cimera and has been teaching and performing with them ever since, as well as working as solo performer. Daisy also works in community engagement, working on a literature for wellbeing project around North Wales.

Manon Prysor – Cyfarwyddwr Creadigol ac Actores

Manon Prysor

Cyfarwyddwr Creadigol ac Actores

Manon Prysor, Creative Director

Following a Drama degree at Aberystwyth University, Manon became a professional actress in TV, Film and theatre. She worked on several T.I.E projects with the Fran Wen, National Museums Wales and St Fagan, and Outreach, Theatre Clwyd, co-devising shows and workshops for primary and secondary schools. She has toured with theatre companies in Wales and Europe with companies such as Bara Caws and E.L.A.N Wales and worked on large scale theatre/circus community projects under the direction of Firenza Guidi and No Fit State Circus. Amongst her early acting experience she appeared in the Oscar nominated film, Hedd Wyn. Recent credits have seen her in Pobol y Cwm, Rownd a Rownd and Hidden for S4C and BBC Wales. 

Manon spent four years as a performing arts lecturer at Trinity College, Carmarthen on the B.A course, Theatre, Film and Music. Whilst raising a family she has integrated educational work to her acting career as a Welsh language tutor and Youth theatre Tutor; as a Creative Agent and Creative Practitioner for the Arts Council of Wales. Through partnership with CADW and Conway Archives, she also delivers story-telling and workshops based on local and national history implementing the Donaldson practice of Mantel of the expert and creative learning theories. 

Manon has collaborated with Cimera in the past as an outreach artist with the Welsh learning audience. She is now a fully- fledged member of the company contributing to the companies many projects as a co-director and creative practitioner. Birds of a feather flock together. 

Raine Williams – Rheolwr Datblygu Busnes

Raine Williams

Rheolwr Datblygu Busnes

Raine has over 35 years’ experience in business administration, project finance and internal audit. During her career she has worked for many local organisations including Plas Menai National Outdoor Centre, Natural Resources Wales and is currently working for Bangor University as a Finance Administrator on two projects. 

She has a long association with community arts and has been involved in several Cimera events. Over the years, she has taken time out of her career to travel abroad and work at various festivals in the UK including Glastonbury, Big Green Gathering and the Northern Green Gathering. More recently she has performed at Festival No 6 and many other local carnivals and festivals with Bloco Sŵn - a local samba band. 

Raine has recently become a grandmother and enjoys drumming, rowing and regularly sails locally. However, in 2017 she had her greatest sailing adventure yet crossing the Atlantic from Pwllheli to Bermuda (and back again) in a 54’ trimaran.

Alex Haycock – Arweinydd Gweithdai Syrcas

Alex Haycock

Arweinydd Gweithdai Syrcas

Mae Alex wedi ei fagu yng nghefn gwlad godidog Gogledd Cymru ac mae wedi bod yn ymwneud gyda Cimera ers yn blentyn. Mae gweithio gyda Cimera wedi ei alluogi i wneud llawer o bethau mae yn ei garu – teithio, perfformio a hyfforddi.  

He travelled to Malawi with Cimera and the charity, Annos Africa, on an enrichment program to educate local artists on creating a sustainable business for producing young talent, acts and opportunity for some of the most naturally talented people in the world. Working alongside the locals in Mzuzu was a great insight into different cultures and was a brilliant learning opportunity for him as a young man just out of A levels.  

He has also had the opportunity to be part of an array of performances, in front of hundreds of people all over the country, from fire juggling to stilt walking, from festivals to street carnivals. You name it, he’s done it!  

Mae’n troi ei law at sawl crefft ond jyglo yw ei ffefryn. Yn ddiweddar mae wedi meistroli y gamp ‘rhaeadr 5 pêl’, ac nid yw’n bwriadu rhoi’r gorau iddi ar hynny.

Claire Hughes – Arweinydd Datblygu Cymunedol

Claire Hughes

Arweinydd Datblygu Cymunedol

Claire is a mother of four originally from Nantlle. She has been involved with community circus and theatre arts since 2007 when she first volunteered on a project in Talysarn. Claire and her kids have been active participants in Cimera’s work since its beginning in 2013. Claire is a workshop leader, stilt and fire performer.      

Claire has many years’ experience of working with socially excluded and marginalized young people. Including as a support worker at Treborth, Brynllwyd and Porthmadog special units/ schools and is dedicated to supporting vulnerable members of the community through the Arts. She is a first language Welsh speaker and loves walking the mountains, photography and fire poi. 

Artistiaid Cysylltiol

Zoe Munn – Cynhyrchydd Creadigol

Gwen Scott – Cyfarwyddwr Theatr

Annie Kelly – Dylunydd Theatr

Bee Gilbert – Ffotograffydd

Aelodau’r Cwmni

Fergus Lovatt

Eleri Turner

Jordan Eade

Sarah Williams

Keith Jones

Adrian Humphreys

Duncan Cunningham

Eaden Cunningham