Ein Gwaith

Mae ein gwaith yn chwareus, anarchaidd a chomig. 

Theatr Syrcas 

Rydym yn creu perfformiadau gwreiddiol sy’n plethu syrcas, dylunio a deud stori er budd creu profiad theatraidd gwefreiddiol. 

Mommie dearest scene from Drudwen
Drudwen, foot hang

Theatr Stryd 

Mae ein cymeriadau a’n perfformiadau stryd yn drawiadol a llawn adloniant. 

Chwilotwyr - Daisy
Y Chwilotwyr : The Explorers
Mari-llwyd yng Nhgaernarfon

Tân a Golau 

Cyfuno tân, triciau acrobat a golau i greu hyd a lledrith wedi iddi nosi.

Iago fire show in tunnel
Lauren fire fan
German wheel lightshow

Awyrol 

Ein perfformiadau awyrol trawiadol yn hardd i’w rhyfeddu.

Rope ankle hang
Aerial rig
Tempest - Iago on silks
Iago aerial splits

Rydym yn dod a chelf gyfranogol wefreiddiol at galon ein cymunedau. 

Mae gennym gyfoeth o brofiad yn creu a chyflwyno prosiectau cymunedol aml-ddisgyblaethol. 

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith cymunedol diweddaraf cliciwch ar Prosiectau ac Hyfforddiant.

Two girls stilt walking
Hobby horses
Blod and Gwyd stilt walk
Making props
Y Chwilotwyr at the Llanrwst Eisteddfod

Oriel