Cysylltwch

Nid ydym i gyd yn anadlu tân!

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Tanysgrifiwch

* dynodir angenrheidiol
Fformat e-bost

Dewiswch y gwahannol ffyrdd yr hoffech glywed gan Cimera CBC:

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw amser drwy glicio ar y ddolen ar waelod ein e-byst. Am wybodaeth ynghylch ein arferion preifatrwydd, ewch i cimera.co.uk/policy/#data.

Defnyddiwn Mailchimp fel ein llwyfan marchnata. Drwy glicio i danysgrifio isod, rydych yn cydnabod y caiff eich gwybodaeth ei drosglwyddo i Mailchimp er mwyn cael ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am arfer preifatrwydd Mailchimp yma.

Isfryn, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EU

enquiries.cimera@outlook.com

Neges

Email us or see if we’re online on Facebook .

Argaeledd

E-bostiwch ni gyda'ch dyddiadau penodol i wirio a ydym ar gael.

Allwn ni helpu efo rhywbeth?

Pa wasanaethau ydym yn eu cynnig?

Mae gan Cimera ystod eang o weithgareddau sy’n cefnogi digwyddiadau cymunedol, ac sy’n ymestyn y celfyddydau perfformio i ganfod cynulleidfaoedd newydd.

  • Sioeau, Carnifal a Gorymdeithiau,
  • Digwyddiadau Cymunedol a Phreifat
  • Gweithdai a Hyfforddiant
Pa adloniant sydd ar gael i’w logi?

Edrych am rhywbeth allan o’r cyffredin ar gyfer eich digwyddiad arbennig? Mae ein cwmni’n cynnig casgliad unigryw o sgiliau arbenigol sy’n cynnwys:

  • Cerddwyr stiltiau, jyglwyr, artistiaid Hwla Hoop
  • Dawnswyr, Actorion a Storiwyr, Perfformiadau tân
  • Acrobatiaid, Perfformwyr Awyrol a’r Olwyn Almaenaidd

Ewch draw at Ein Gwasanaethau am fwy o wybodaeth.

Prisiau

Fe wnawn gydweithio gyda chi deilwra’r opsiynau gorau ar gyfer eich anghenion. 

E-bostiwch ni am ddyfnbris.

Pryd ydych chi ar gael?

Rydym ni ar gael (yn amodol ar archebu) ar:

  • Yn ystod yr wythnos
  • Dros y penwythnos
  • Gyda’r nos