Ein Gwasanaethau

Bydd ein cymeriadau lliwgar yn cerdded ar stiltiau mewn gwisgoedd godidog, perfformiadau stryd a sioeau tân yn gloywi unrhyw garnifal, gorymdaith neu ŵyl.  

Rydym yn cynnig gweithdai/hyfforddiant Sgiliau Syrcas i blant a theuluoedd, ‘Trapeze’/Cylch/ Rhaffau Sidan Awyrol, Campau Codwm ar gyfer digwyddiadau a gwyliau.

Medrwn greu perfformiadau a chymeriadau ar stiltiau yn ôl eich gofyn a theilwra ein gweithdai ar gyfer eich anghenion. 

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Carmen & Miranda stilt walkers
Syphylitic sisters stilt walkers

Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau, cyrsiau a sesiynau hyfforddi ar gyfer oedolion, pobl ifanc a phlant yn Neuadd y Farchnad, Stryd y Palas, Caernarfon drwy gydol y flwyddyn.

Syrcas

Syrcas Awyrol, Sgiliau Acrobatig/ Cydbwysedd Acrobatig, Sefyll ben i waered, Ystwytho ac Ymestyn Corfforol, Syrcas Cymdeithasol/ Rhannu Sgiliau a Syrcas Ieuenctid.

Celf 

Gweithdai Celf, Creu Llusernau a Baneri.

Drama 

Actio, cyd-ddyfeisio a chreu perfformiadau. 

Dorothea Fairies

Medrwn hefyd gynnig cyrsiau penodol a chyrsiau meistr mewn ystod eang o’r celfyddydau perfformio dathliadol.

Gazelle acro balance pose

TYSTEBAU

Codi'r To tweet about workshop
TheatrGenCymru Drudwen tweet
Buzz Magazine tweet about Drudwen
R Nofolk tweet
Pontio Drudwen tweet