Hyfforddiant a Phrosiectau

Prosiectau â ariennir

Gwnaed y prosiectau canlynol yn bosib drwy nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru. Diolch! 

Lleu – Goleuo Gwynedd

Wedi ei arianu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd y prosiect yn rhedeg o Haf 2021 hyd Wanwyn 2023 

I gymryd rhan, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Outdoor aerial rig with hoop and trapeze

Partneriaeth Lleu yw: 

Maggie Doherty - Bangor Arts Initiative; Menna Thomas – CARN; Joy Brown - Yr Heliwr, Nefyn; Cimera; Colin Diamond – Bloco Swn, Capoeira Mocambo; Rhys Mwyn; Rachel Rosen; Zoe Munn  


Ribbons workshop in Carmel

Prosiect awyr agored yw Lleu gaiff ei gyd-greu drwy broses gyfranogol gyda chymunedau’r Fenai, Bae Caernarfon a Phen Llŷn. Wedi ei wreiddio yn yr ardaloedd a’i dyfu drwy archwylio hunaniaeth gymunedol a phrofiadau unigol fydd yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth sy’n byw a gweithio yn y rhanbarth.

Arwyr ydy ein man dechrau, pwy ydyn nhw, a sut mae eu storiau wedi dylanwadu ar ein bywydau. Caiff Lleu ei arwain gan gorff o artistiaid lleol fydd yn rhannu adnoddau a phrofiadau i greu cyfleon i oleuo Gwynedd.  

Drudwen

Drwy syrcas, theatr gorfforol a cherddoriaeth, cyflwynir stori Drudwen y ddewines a’r efeilliaid mae hi’n canfod yn y goedwig. Nid yw popeth fel yr ymddengus...

Stori dylwyth têg fodern a thywyll yw Drudwen, stori hydolus am drawsffurfio, dewis a chanlyniad. Wedi ei hysgrifennu gan Kate Jones, mae’n ymblethu elfenau awyrol syfrdanol, comedi gorfforol doniol a cherddoriaeth fyw swynol, gyda sgript Gymraeg a Saesneg. Mae Drudwen yn llawn digwydd cyffrous sy’n wledd i’r synhwyrau.

Cyfarwyddwyd gan Gwen Scott. Cyd-gyfarwyddwr, Siwan Llynor. Perfformiwyd gan Iago Morgan Jones, Lauren Bracken, Claire Crook, Sian Owens. Cerddor/Cyfansoddwr, Dan Lawrence.


Cynhyrchwyd Drudwen mewn partneriaeth gyda Pontio, a thrwy gefnogaeth Theatr Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.  

Teithiwyd yn 2019 i – Pontio - Bangor, Y Ffwrnes - Llanelli, Riverfront - Casnewydd, Canolfan Mileniwm Cymru - Caerdydd, Venue Cymru - Llandudno, Canolfan Gelf Aberystwyth.

Drudwen set
Twins, Drudwen

Prosiectau eraill

Anno’s Africa

Ers 2017 rydym wedi bod mewn partneriaeth gydag elusen Celf Addysgiadol Anno’s Affrica yn datblygu eu prosiectau yn Mzuzu, Malawi a Nairobi, Kenya. Mae aelodau cwmni Cimera wedi bod i Mzuzu ddwywaith yn cydweithio gydag artistiaid o Malawi ac ysgolion yn hyfforddi a helpu datblygu ‘Anno’s Circus Malawi’.

Stork stilt walking costume Malawi
Girls in Malawi

Rydym yn cynnig cyfleoedd i artistiaid syrcas ddod ynghyd i weithio, hyfforddi a chreu gwaith newydd gyda’i gilydd. Cyfleoedd i bobl ifanc ac artistiaid newydd i ddarganfod a datblygu sgiliau newydd drwy weithio gydag ymarferwyr proffesiynol. Cyfleoedd hefyd i wirfoddolwyr ennill profiad a chyfrannu i’w cymunedau.  

Rydym yn credu mewn dysgu drwy helpu ein gilydd, annog hunan gyfrifoldeb a pharch.   

Rydym yn cynnal hyfforddiant sgiliau syrcas cyson ar gyfer oedolion a Syrcas Ieuenctid yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon. 

Ewch i Ein Gwasanaethau am fwy o wybodaeth.


Girl on trapeze
Lauren and Iago doing acro balance
Gweithdu Acrobalance
Hyfforddiant hoop